e-mail hirdetés szolgáltatókMagyarország legveszélyesebb útjai – lista
Guardian: a brit kilépés napjáig érkező EU-munkavállalókra a jelenlegi jogosultságok vonatkoznának
Feladta magát a belga hatóságoknak a volt katalán elnök
Jövőre az őstermelők adóbevallását is a NAV készíti
Ezen a magyar oldalon megmérheti, átveri-e a netszolgáltatója •  
 • Kapcsolatok tára
 •  
 • Lapszemle
 •  
 • Interjúk, riportok, szakcikkek
 •  
 • Önkormányzati ingatlanok •  
 • Jogszabálykereső
 •  
 • Gépjárműkereső


  A szavazás szünetel  E-ügyintézés

  Általános hírek EU-információk Pályázatok
  Helyi hírek Felhívások Eseménynaptár

  Szakadát gazdasági és infrastrukturális helyzetének bemutatása


  Infrastrukturális helyzet: A település közút ellátottsága nem teljesen megfelelő. A városokkal történő kapcsolat tömegközlekedésen keresztül rendkívül bonyolult. A megyeszékhelyre csak többszöri átszállással lehet eljutni. Ez a helyzet a településnek jelentős versenyhátrányt jelent.
  Az ivóvíz ellátás Szakadáton nem teljesen megoldott, mivel magas a nitrát tartalma. A csatornázás nincs megoldva a településen. A település gázzal történő ellátása befejeződött, 93 lakás került bekötésre.
  Telefonhálózat kiépítettsége megfelelőnek mondható, a mobiltelefonok antenna hálózata úgy van elhelyezve, hogy a településen használhatók a készülékek.

    Gazdasági helyzet: A községben termelőszövetkezet nem működik. Ez azt jelenti, hogy a magántulajdonba került földek művelésének a megoldása csak magángazdasági alapon történik. Mivel a település lakói rendkívül tőkeszegények, ezért a földek művelését bérbeadással oldják meg. Így a településen kevés ember foglalkozik csak mezőgazdasági termeléssel, vállalkozási szinten összesen 2 fő.
  A mezőgazdasági művelési szerkezet is jelentősen megváltozott és a földek eltartó képessége a termelt növények miatt jelentősen csökkent Így a térség domborzati adottsága miatt korábbi évtizedekben meglévő gyümölcs-és zöldség termelés helyét is a gabonatermelés foglalja el. Ipari munkahelyek a településen nincsenek. A rendszerváltozás előtt a termelőszövetkezetek a kötelező foglalkoztatás miatt, a foglalkoztatott létszámot eltartották. A településen a legjelentősebb foglalkoztatási csoport az építőiparban talált munkát.
  A mai helyzetben az építőipari kapacitások jelentős csökkenése miatt, másrészt az utazási költségek jelentős emelkedése miatt ezek az emberek kiszorulnak a munkaerőpiacról. Új munkahelyekre bejutni csak átképzéssel lehetne, illetve a munkáltatók a magas utazási költségek miatt nem alkalmaznak embereket.
  A termelőszövetkezet felbomlása, a vetésszerkezet megváltoztatása, valamint az állattenyésztés jelentős visszaszorulása azt jelenti, hogy a mezőgazdasági is jelentős számú személynek a munkaviszonyát szűntette meg. A földeket jelenleg művelő kevés számú gazdálkodó nem kíván munkaigényes ágazatokkal foglalkozni. A művelési szerkezet megváltoztatásán kíván az önkormányzat változtatni a szociális földprogram keretében 4 ha gyümölcsös telepítésével, ami a munkanélküliek részére kiegészítő bevételt jelent.

   Szociális helyzet:  településen az elöregedés rendkívül magas, és nagyon alacsony a születések száma. Problémát jelent az idősek megfelelő segítése. Jellemző a tétlenség és az általános reményvesztettség állapota.
  A munkanélküli lakosság jelentős része károsan sok alkoholt fogyaszt és tulajdonképpen nincs munkaképes állapotban. A településen élő szegény családok gyermekei a 8. osztály elvégzése után nem tanulnak tovább, ezért a munkanélküliség újra termelődik.

  Szociális stratégia: A lakosság közel fele valamilyen nyugdíjjal rendelkezik, illetve szociális szempontból rászorul. Célunk a munkaerő piacról több év óta kiszorulóknak a tájékoztatása, tanulmányi kirándulás szervezése, tanfolyamok szervezése, helyi munkalehetőségek kialakítása. A 8. osztályt végzettek segítése, hogy munkához és gyakorlati tapasztalathoz jussanak. A Közép Hegyháti Fejlesztési Egyesület foglalkoztatási programjában (OFA) 3 fővel veszünk részt.

  Milyen kitörési pontok fogalmazhatóak meg? Az elmúlt választási ciklus óta eltelt időben ezek a kistelepülések jelentős kezdeményezéseket indítottak el. Így a Vidékfejlesztési Európai előcsatlakozási SAPARD programozásban A kategóriásként vettek részt. Szinte minden településen működik olyan civil kezdeményezés, amely bizonyos dolgoknak az élére áll.
  Az önkormányzatok a szociális földprogram keretében vonják be a lakókat a mezőgazdasági tevékenységbe, illetve növelik a vidék eltartó képességét. A civil kezdeményezések az idősek  problémájának kezelését és szervezését vállalták, az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján.
  A szakadáti Hagyományőrző Nemzetiségi Egyesület pályázatot nyújtott be az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz idősgondozás kiépítése végett, melynek segítségével 5 munkahelyet teremtettünk községünkben. 2002. évben beindult az idősek nappali ellátása. A program finanszírozását egyrészt az OFA, másrészt az önkormányzatok vállaták.
  Megvalósult a Szakadáti Hagyományőrző Egyesület pályázatán a TELEHÁZ szolgáltatás. Az idősgondozás bázisa lehet a TELEHÁZ:
  A Közép Hegyháti Fejlesztési Egyesület a környező 8 község részére 20 fő foglalkoztatását és képzését lehetővé tevő programot hajt végre, melyben Szakadátról 3 fő részére teremtettünk munkalehetőséget.
  A másik fontos feladat a szociális földprogram irányításának és az értékesítésének megszervezése lesz.

  A szomszéd településen 2002. február 1-től (Diósberényben) beindult a falugondnoki szolgálat. Amennyiben Szakadáton is megvalósulhat a program, úgy a két község között magas szintű együttműködés alakulna ki. Ezen elsősorban a kölcsönös segítségnyújtást értjük olyan helyzetekben, amikor pl. az egyik falugondnok egyéb okok miatt (betegség, szabadság, hivatali elfoglaltság, képzés stb.) miatt nem tudja ellátni a feladatát, vagy amikor 2 embert igénylő sürgős feladatokról van szó.

  Szakadáton a falugondnoki program 2004. január 1-től beindul, folyamatban van a falugondnoki gépkocsi megvásárlása.

  Szakadát, 2003. augusztus 26.

  Laszk Gábor
  Polgármester  Felhasználónév:
  Jelszó:  Közérdekű adatok  Vélemények a honlapról
  Helyi ügyek
  Miért nem frissítik a honlapot? •  
 • Polgármesteri hivatal
 •  
 • Letölthető űrlapok
 •  
 • Rendeletek
 •  
 • Testületi ülések
 •  
 • Üvegzseb  Helyi pályázatok


  Szakadáti templomtörténet